BREXİT Sonrası Tekstil Ürünlerine Uygulanacak Vergi Oranları

> BREXİT Sonrası Tekstil Ürünlerine Uygulanacak Vergi Oranları

BREXİT Sonrası Tekstil Ürünlerine Uygulanacak Vergi Oranları

İngiltere’nin AB üyeliğinden ayrılma (Brexit) sürecine ilişkin olarak, İngiltere’nin anlaşmalı veya anlaşmasız olarak AB üyeliğinden ayrılmasına yönelik siyasi belirsizlik halen devam ediyor.

İngiltere’nin ülkemiz ile ticari ilişkilerinin nasıl olacağına dair belirsizlik ise Brexit süreci sonrasında netleşecek. Öte yandan İngiltere, 14 Mart tarihinde liste olarak açıkladığı Brexit sonrası gümrük vergisi uygulanacak ürünler ve vergi oranları listesinde güncelleme yaptı. Yapılan güncellemeye göre 43 kalem hazırgiyim ve konfeksiyon ürünü daha listeye eklenmiş olup, 93 olan gümrük vergisine tabi hazırgiyim ve konfeksiyon ürünleri GTIP sayısı 136’ya yükselmiş ve vergi oranları ise çoğunlukla %12 olarak belirlenmiştir. Brexit sonrası anlaşmasız ayrılık olması halinde İngiltere’nin geçiş döneminde

Türkiye ve AB ülkeleri de dahil olmak üzere üçüncü ülkelerden ithalatta gümrük vergisi uygulayacağı hazırgiyim ve konfeksiyon ürünleri ve bu ürünlere uygulanacak gümrük vergi oranlarında artık yeni bir döneme girildi.

Brexit Süreci… Birleşik Krallık hükümeti AB’den ayrılık sürecini düzenleyen Geri Çekilme Anlaşması ve Siyasi Deklarasyon üzerinde AB ile mutabakata varmış, ancak sözkonusu Anlaşma Birleşik Krallık tarafından Parlamentosu tarafından onaylanmamıştır. Müteakiben, Brexit tarihi 31 Ekim 2019’a

uzatılmıştır. 24 Temmuz 2019 tarihinde Başbakan olan Boris Johnson ise mevcut haliyle AB ile mutabık kalınan Anlaşmanın kabul edilemeyeceğini ve Brexit’in her koşulda 31 Ekim 2019 tarihinde gerçekleşeceğini kesin bir dille ifade ederek anlaşmasız ayrılık ihtimaline yönelik hazırlıklara hız vermiştir. Son olarak, Birleşik Krallık Parlamentosu Avam Kamerasında 4 Eylül 2019 tarihinde yapılan bir oylamayla Başbakanın 19 Ekim 2019 tarihine kadar yeni bir Anlaşma sunamaması halinde Brexit tarihinin 31 Ocak 2020’ye ertelenmesine yönelik Avrupa Konseyi’ne başvurmasını gerektirecek bir yasa tasarısı kabul edilmiştir.